Silikon Ürünlerimiz

Silikon Ürünlerimiz

Silikon Ürünlerimiz

Firma olarak özellikle inşaat alanında pek çok ilerleme göstermiş ve bu alanda gerekli yapı ve donanımı sağlamışızdır. Son teknolojiyi kullanarak üst düzey üretim yapmakta ve bu ürünleri müşterilerimizin hizmetine sunmaktayız. Uzman kadromuzla müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu kauçuk, plastik ve silikon ürünlerin üretimini yapmakta ve pazarlamaktayız.

Amacımız müşterilerimize sunduğumuz silikon ürünler ile bir güven oluşturmak ve bu güven dolayısıyla işlerimizin devamını sağlamaktır. Aynı zamanda çok kaliteli ve dayanıklı silikonlar üretmektir. Polisiloksan olarak da bilinir, iskeletinde karbon (C) yerine ardışık olarak dizilmiş silisyum ve oksijen atomları bulunan polimerlerin ortak ismi olarak da kullanılır.

Silikon moleküllerinin çoğunda silisyum atomlarına bağlı metil ya da fenil grupları bulunur. Silikon ürünler en çok sıvı, reçine veya elastomer biçiminde üretimi gerçekleşir. Silikon sıvılar oldukça kararlı maddelerdir. Su, ısı ve yükseltgenlerin etkisiyle bozunmazlar. Çok iyi elektrik yalıtkanı olmalarının yanı sıra hidrolik sıvılarda ve emülsiyon kırıcı maddelerde, ayrıca dokunma ve kâğıt gibi çeşitli malzemelerinin su geçirgenliğini azaltmakta kullanılır.

Silikon ürünler özellikle kauçuklar da elektriği yalıtma, kimyasal dayanıklılık ve geniş bir sıcaklık aralığında esnekliği korumak gibi özellikleri bakımından çok önemlidir. Bunlar en çok koruyucu kılıflarda ve yalıtkan verniklerde kullanılır. Bu özelliklere göre üretim yapmak ve müşterilerimize birer yol göstermek bizim içim çok olumlu şeylerdir. Çünkü her şeyden önemli müşterilerimizin memnuniyeti gelmektedir.

Tıkla Ara